Neosurf Logo

Edytowane przez NS Cards France SAS.

Stworzony w 2004, Neosurf Voucher jest lokalną metodą płatności, pozwalającą klientom na dokonywanie płatności u tysięcy sprzedawców bez przekazywania ich danych osobistych.
Nasz międzynarodowy zespół wraz z tysiącami partnerów online i sprzedawców na całym świecie czynią Neosurf pierwszą szeroko dostępną metodą płatności online.

NOTY PRAWNE:

Kapitał zakładowy NS Cards France SAS wynosi 100 000 EUR.

Siedziba główna: Neosurf, 1- rue Vandrezanne, 75013, Paryż, Francja

SIRET: 478 502 321 00035
APE: 5819Z
RCS: PARIS B 478 502 321

Edited by Safe-Voucher LTD.

Created in 2004, the Neosurf Voucher is a local payment solution that allows customers to pay at thousands of online merchants, without disclosing their personal information.
Our international team and thousands of online partners and resellers worldwide make Neosurf the first widely available solution to pay online.

LEGAL NOTICES:

www.neosurf.co.uk is owned by Safe-Voucher Ltd in the UK.

Head office: Unit 6 Spaces Woking 1 Albion House High Street Woking Surrey GU21 6BG UNITED KINGDOM

Safe-Voucher Ltd, a company registered in England and Wales under Company Number 13696568, trading as Neosurf in the UK, and registered with the Financial Conduct Authority as an EMD Agent (FRN: 903035).