Neosurf Logo

Stworzony w 2004 roku Neosurf Voucher to lokalne rozwiązanie płatnicze, które pozwala klientom płacić u tysięcy sprzedawców internetowych bez ujawniania swoich danych osobowych. Nasz międzynarodowy zespół oraz tysiące partnerów internetowych i sprzedawców na całym świecie sprawiają, że Neosurf jest pierwszym powszechnie dostępnym rozwiązaniem do płatności online.

OGŁOSZENIA PRAWNE
Siedziba: NS Cards France SAS 10 rue Vandrezanne, 75013 Paryż, Francja
Kapitał: 100 000 EUR
Firma SIRET: 47850232100035
APE firmy: 5819Z
RCS spółki: PARIS B 478 502 321
Szef publikacji: Nicolas Saubié
Hosting: WP Serveur 134, Avenue du président Wilson – 93100 Montreuil – FRANCE
www.wpserveur.net
Kontakt www.wpserveur.net/contact

NS Cards France SAS, jest spółką zarejestrowaną we Francji pod numerem SIREN 478502321, Neosurf działa na terenie EOG i UE w ramach Narvi Payments Oy Ab. Narvi Payments Oy Ab jest licencjonowaną instytucją pieniądza elektronicznego z prawem do prowadzenia działalności związanej z emisją pieniądza elektronicznego w całej Unii Europejskiej, licencjonowaną przez FIN-FSA (Fiński Urząd Nadzoru Finansowego)

OGŁOSZENIA PRAWNE
Siedziba: Safe Voucher LTD, Third Floor, Goldvale House, 27-41 Church Street West, Woking GU21 6DH UNITED KINGDOM
NUMER SPÓŁKI: 08491211
Szef publikacji: Andrea Mcgeachin
Hosting: WP Serveur 134, Avenue du président Wilson – 93100 Montreuil – FRANCE
www.wpserveur.net
Kontakt www.wpserveur.net/contact

Safe-Voucher Ltd dystrybuuje pieniądze elektroniczne wydane przez Moorwand Ltd, obsługującą klientów w całej Wielkiej Brytanii. Moorwand Ltd, zarejestrowana w Anglii i Walii pod numerem rejestracyjnym firmy 08491211, jest autoryzowana i regulowana przez Financial Conduct Authority jako instytucja pieniądza elektronicznego (FRN 900709).

OGŁOSZENIA PRAWNE
Siedziba główna: NS Payment Tech INC, 4388 Rue Saint-Denis, Suite 200, Montreal, QC H2J 2L1
NUMER FIRMY: 1176807577
Szef publikacji: Andrea Mcgeachin
Hosting: WP Serveur 134, Avenue du président Wilson – 93100 Montreuil – FRANCE
www.wpserveur.net
Kontakt www.wpserveur.net/contact

NS Payment Technologies Inc, jest spółką zarejestrowaną w Quebecu w Kanadzie pod numerem 1176807577, działającą w Kanadzie pod nazwą Neosurf i zarejestrowaną jako MSB w FINTRAC (Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada) pod numerem M23965850 i działającą w Kanadzie, Australii i Nowej Zelandii

OGŁOSZENIA PRAWNE
Siedziba: Neosurf INC (rejestracja adresu w toku)
NUMER FIRMY: (rejestracja firmy w toku)
Szef publikacji: Andrea Mcgeachin
Hosting: WP Serveur 134, Avenue du président Wilson – 93100 Montreuil – FRANCE
www.wpserveur.net
Kontakt www.wpserveur.net/contact

(EML w toku)